ZERA s.r.o.

ZERA s.r.o.


Vyšehradská 3713/10
Bratislava 851 06
IČO: 43 990 509Email: zera.sro@gmail.com

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: ZERA s. r. o.; Názov zákazky: Energetické zefektívnenie prevádzky Agroareálu v Považanoch využitím tepelných čerpadiel voda/voda- Zmena stavby pred dokončením - Produkčný skleník a pozberové hospodárstvo; Stručný opis zákazky: Energetické zefektívnenie prevádzky Agroareálu v Považanoch využitím tepelných čerpadiel voda/voda- Zmena stavby pred dokončením - Produkčný skleník a pozberové hospodárstvo; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://zera-sro.sk/. Lehota na predkladanie ponúk: do 19.01.2021, 10:00 hod.

Súbory

Výzva - Súbory v ZIP

Príloha - Projektová dokumentácia v ZIP