ZERA s.r.o.

ZERA s.r.o.


Vyšehradská 3713/10
Bratislava 851 06
IČO: 43 990 509Email: zera.sro@gmail.com

Spoločnosť

Sme mladá a dynamická spoločnosť, zameraná na oblasť rastlinnej výroby, poľhnoshodárskej činnosti, potravinársku produkciu, developerskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností, a informačne technologickú činnosť pre Smart Agri, Smart City, Smart Energy a oblasť činnosti v obnoviteľných zdrojoch energie a druhotných zdrojov energie

Vízia a zameranie

Cieľom spoločnosti je strategický rozvoj v oblasti modernej pôdohospodárskej činnosti v nadväznosti na energetiku a informačné technológie a podnikanie v oblasti Smart Agri a Smart Energy.

Produkty a Služby

Produktová oblasť je definovaná potrebou na trhu a zameraním spoločnosti:

Služby sa definujú v oblasti vytvárania nových procesov a manažérskych a výskumných postupov v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, informatiky a poľnohospodárskej diagnostiky.

Stratégia rozvoja

Spoločnosť sa rozvíja vo svojej jadrovej činnosti (core business) na území Slovenskej a Českej republiky s presahom do Maďarska, Poľska, Rakúska a Nemecka. Vo svojom pôsobení spolupracuje s celou radou stredných a vysokých pôdohospodárskych škôl, Výskumným ústavom rastlinnej výroby a pri svojej činnosti využíva najnovšie výsledky vedy, výskumu a vývoja vrátane nových technológií, produktov a služieb v poľnohospodárstve, energetike a informatike.


Projekty EÚ

Spoločnosť sa podieľa na realizácií projektov na národnej, medzinárodnej a lokálnej úrovni zvlášť v oblasti tzv. chytrého poľnohospodárstva. Pripravuje tiež radu EU projektov a projektov financovaných z EIB, alebo inštitucionálnych investičných fondov so zameraním na OZE, DZE, IKT a Smart Technology, Smart Agri a Smart Energy.

Referencie

Certifikáty, živnosti, oprávnenia

Výpisy zo živnostenského listu a obchodného registru.